Välkommen till BRF Smedsbacken 15 på Smedsbacksgatan 18 i Stockholm

En välfungerande förening

Som medlemmar i BRF Smedsbacken 15 arbetar vi tillsammans för att föreningen ska fungera på bästa sätt. Vi trivs ihop, pratar med varandra och bryr oss om våra grannar.

En välskött fastighet

Vi medlemmar äger fastigheten tillsammans och sköter om och vårdar den gemensamt.

Låga kostnader

Vi står själva för alla kostnader och betalar avgift efter vår andel i föreningen. Vi är försiktiga med våra utgifter så att vi kan hålla månadsavgifterna nere.

BRF Smedsbacken 15

Som liten förening med 18 medlemmar är vi beroende av att alla samarbetar och medverkar i föreningsarbetet. Om alla medlemmar tar ansvar ökar trivseln och föreningen fungerar väl. Den här hemsidan ger den grundinformation som medlemmarna behöver känna till. Nya medlemmar får ett välkomstbrev och styrelsen håller alla informerade om pågående händelser via epost.

Föreningen har avtal med Botema Fastighets AB och Åkerlunds Fastighetsservice för hjälp med ekonomisk förvaltning, lägenhetsförteckning och teknisk förvaltning. Vi har även avtal med en städfirma för städning av trapphuset och en plåtslagarfirma för snöskottning av taket. Styrelsen och medlemmarna sköter själva många löpande ärenden för att hålla kostnaderna nere.

Efterföljande sidor ger detaljerad information om vår förening BRF Smedsbacken 15.

Texterna på denna hemsida brfsmedsbacken15.se har antagits av styrelsen. Hemsidan uppdateras löpande med nya årsredovisningar och stämmoprotokoll.