Välkommen till BRF Smedsbacken 15

En välfungerande förening

Som medlemmar i BRF Smedsbacken 15 ansvarar vi gemensamt för att föreningen fungerar på bästa sätt.

En välskött fastighet

Vi äger fastigheten tillsammans och ska gemensamt sköta om och vårda den.

Låga kostnader

Alla kostnader får vi själva betala efter vår andel i föreningen genom månadsavgiften. Kan vi hålla kostnaderna nere kan vi alltså hålla lägre månatliga avgifter.

BRF Smedsbacken 15

Vi är en liten förening och vi är beroende av att alla medlemmar bor i huset, samarbetar och medverkar i föreningsarbetet. Om alla medlemmar tar sitt ansvar för detta fungerar föreningen väl.
Hemsidan ger sammantaget den generella information som vi som medlemmar kan tänkas behöva och inte minst är skyldiga att känna till. Löpande information till medlemmarna skickas till senast angivna e-postadress.
Föreningen har avtal med Botema Fastighets AB och Åkerlunds Fastighetsservice AB som innebär hjälp med ekonomisk förvaltning, lägenhetsförteckning, teknisk förvaltning och städning av trapphuset. Mycket kvarstår dock som vi medlemmar måste sköta själva, för att hålla kostnaderna nere.
Fjärrvärmekostnaden står för ungefär hälften av föreningens utgifter, och därmed av den månadssavgift vi betalar. Styrelsen jobbar löpande med att hålla kostnaden nere men redan här framhålls det att vi som boende kan hjälpa till att hålla kvar värmen i huset och hålla föreningens fjärrvärmekostnader nere:

  • Vädra inte bort värmen i onödan
  • Placera inte möbler, köksinredning eller annat framför elementen
  • Dra ner persiennerna om du är bortrest vintertid
  • Var sparsam med varmvattnet

Texterna på föreningens hemsida brfsmedsbacken15.se har antagits genom beslut av styrelsen i BRF Smedsbacken 15. Hemsidan avses uppdateras löpande med nya årsredovisningar och stämmoprotokoll.