Stadgar, årsredovisningar och stämmoprotokoll

Under denna flik finner du nedanstående dokument.

Föreningens stadgar

Dessa följer i stort Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisations standardstadgar.

Föreningens senaste årsredovisningar

Här finns bl.a. ytterligare medlemsinformation, i den senaste årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Föreningens stämmoprotokoll för de senaste åren

Här framgår bland annat styrelsens sammansättning, av protokollet från senaste årsstämman.