Avfallshantering

Avfallshantering

Sopkärlen på husets framsida används för sedvanligt hushållsavfall och matavfall.

Övrigt avfall som pappersförpackningar/wellpapp, tidningar, glas mm kan lämnas vid en återvinningsstation. Sådana finns vid Studentbackens vändplan och på Kampementsgatan.

Medlemmarna ansvarar även för bortforsling av grovsopor, elskrot (inklusive större batterier och glödlampor) och farligt avfall.

Hämtning av grovavfall kan genomföras av Stockholms Vatten och Avfall mot betalning, läs mer på svoa.se/returtjanst.

Den mobila miljöstationen tar emot farligt avfall, småelektronik och grovavfall. Den stannar på Kampementsgatan, invid Värtavägen, några gånger om året. Turlistan hittar du här: Mobila miljöstationen – stockholm.se.