Medlemsprövning

Föreningen godtar ej juridisk person som ägare av bostadsrätt.

Ägaren till en bostadsrätt ska vara bosatt och folkbokförd på adressen Smedsbacksgatan 18.

Föreningen godtar ej delat ägande såvitt inte delägarna är bosatta och folkbokförda på adressen Smedsbacksgatan 18.

Vid medlemsprövning vill styrelsen ha en skriftlig ansökan vilken innehåller:

(i) intyg om avsikt att vara permanentboende på adressen,

(ii) arbetsgivarintyg eller motsvarande, samt

(iii) intyg om att vederbörande tagit del av och är införstådd med föreningens stadgar, senaste årsredovisning och den information som i övrigt återfinns på föreningens hemsida.

 

Föreningen har inga krav på att träffa ny medlem i samband med medlemsprövningen.