Säkerhet

Försäkring

Som medlem är du är skyldig att ha en fullgod hemförsäkring avseende din lägenhet.

De flesta försäkringsbolag ger rabatt på hemförsäkringen i och med att du har säkerhetsdörr.

Bostadsrättstillägg behöver dock inte tecknas individuellt eftersom föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg. För vidare information om detta, se If… Kollektivt bostadsrättstillägg

Förebyggande av inbrott

  • Släpp inte in okända personer i fastigheten
  • Lämna alltid en låst ytterdörr efter dig och håll källarens bakdörr reglad
  • Meddela grannar och styrelsen om du är bortrest under en längre tid

Brandsäkerhet

Som ägare av vårt hus är vi skyldiga att vidta förebyggande åtgärder i brandsäkerhetssyfte.

Eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria är det förbjudet att ställa saker utanför lägenhetsdörren, i trappen och i gångarna på vinden och källaren.

Om det skulle börja brinna: Undvik hissen, strömmen kan brytas plötsligt!

Säkerhetsdörren gör det svårare för räddningspersonal att ta sig in i lägenheten i en nödsituation. Låser du om dig med det nedre låset försvåras detta ytterligare.

Lägenhetsinnehavarna ansvarar för att ha brandvarnare monterade och i drift. Kontrollera batteriernas kondition med jämna mellanrum.