Underhåll

Underhållet av lägenheterna

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att hålla lägenheten, balkongen och till lägenheten hörande vinds-/källarkontor i gott skick. Medan föreningen tar hand om huset är det alltså bostadsrättshavaren som svarar för det inre underhållet av sin lägenhet och därtill hörande utrymmen.

Underhållsansvaret är delvis reglerat av bostadsrättslagen men först och främst av föreningens stadgar.

En sammanställning som anger vad de boende respektive föreningen ansvarar för i lägenheterna finner du i Underhållsansvarsområden (Bilaga A till stadgarna).

Några saker som ligger i bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar är följande:

Avloppen

Undvik att hälla stekflott i slasken eller toaletten, låt det istället stelna och släng det i hushållssoporna.

Balkongerna

Plastmattor och andra täta material är inte tillåtet på balkongerna, eftersom armeringen kan rosta och balkongen kan spricka vintertid. Balkongplattan får av samma anledning inte heller målas.

Avlägsna löv och annat skräp som kan samla fukt. Om du har trall på balkongen ska den var ska vara lagd på utlöpande reglar, så att vatten rinner av från balkongen.

Ventilation

Frånluftskanalerna (i kök, badrum och gästtoalett) ska rengöras regelbundet. Skruva bort ventillocket och dammsug så långt det går in i kanalen.

Luftning av elementen

När elementen fungerar som de ska cirkulerar det varma vattnet fritt och hela elementet blir varmt. Om däremot elementets övre halva är kallt, eller om elementet börjar låta, så kan det bero på att det finns luft i systemet.

Luften samlas som regel i elementen högst upp i huset, oftast under hösten när elementen sätts på igen. Om du bor på den översta våningen är det därför bra om du luftar elementen med jämna mellanrum.

Du luftar med hjälp av en elementnyckel. Håll en mugg eller handduk under ventilen och skruva upp ventilen. Om det kommer vatten direkt finns det ingen luft i elementet. Om det kommer luft låter du den pysa ut tills det börjar rinna vatten istället.  Skruva sedan åt ventilen så att den håller tätt, men dra inte åt för hårt.

Lite info om termostaterna och hur de bör ställas in, beroende på hur varmt man önskar:

Nivå 4= 18 grader
Nivå 5= 19 grader
Nivå 6= 20 grader
Nivå 7= 21 grader

När det blir vår och sommar ska ska man aldrig stänga av elementen, eller dra ner termostaten på 0. Då kan ventilen fastna. Värmen på elementen kommer att stängas av ändå när utomhustemperaturen ligger runt 15-16 grader.

Det yttre underhållet

Åkerlunds Fastighetsservice AB ronderar i fastigheten en gång i månaden och byter trasiga lampor, ser över värmesystemet och tvättstugan, ändrar namnet på brevinkastet om någon anmält namnbyte mm. Mindre åtgärder görs direkt medan större, eller kostsamma, fel rapporteras till styrelsen.

Om du vill ändra namnet på brevinkastet så ska du anmäla det till Åkerlunds genom att fylla i blanketten Anmälan om namnbyte och mejla den till namnbyte@akerlundsfastighet.se.

Trapphus och hiss städas, och portfönstren putsas, en gång i veckan genom Åkerlunds försorg. Åkerlunds putsar även fönstren i trappuppgången. Trapphuset ska hållas fritt från dörrmattor etc. så att det kan städas ordentligt.

När det gäller övriga allmänna utrymmen måste vi hjälpas åt genom att skotta och sanda, sköta om trädgården och delta vid städdagarna.