Felanmälan

Kontakta i första hand någon i styrelsen om felanmälan ska göras, eftersom felanmälan är förenad med kostnader. Se kontaktuppgifter till styrelsen under fliken Kontakt.

Felanmälan avseende sådant som föreningen ansvarar för görs till Åkerlunds Fastighetsservice AB på telefon 08-39 06 50.

måndag – torsdag           08.00 – 16.00

fredag                                08.00 – 15.00

lunchstängt                      12.00 – 13.00

Vid akuta fel under lunchstängning, samt fredagar 15.00 – 16.00, mobil: 070-766 63 68.

Akuta fel efter 16.00 samt helger anmäls till dygnet-runt service på telefon 08-18 70 00.

Med akuta fel avses allvarliga fel som måste åtgärdas omedelbart och inte kan vänta till ordinarie kontorstid. Akuta utryckningar debiteras extra enligt gällande jourtaxa.

Medlem som gjort felanmälan (till annan än styrelsen) riskerar att få stå kostnaden om felanmälan varit obefogad.

Stopp i avloppet

Undvik helst propplösare, men om propplösare ändå används måste rören spolas ur med rikligt med vatten eftersom stammarna är relinade. Gör felanmälan enligt ovan, dvs i första hand till styrelsen, om du inte lyckas hantera stoppet själv.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för stopp i rören fram till stam och får stå kostnaden. Föreningen ansvarar endast för stopp i de vertikala stammarna.

Felanmälan hiss

Ibland stannar hissen om någon inte stängt hissens innerdörr ordentligt. Om hissen stannat mellan två våningsplan kan man stänga innerdörren genom att sticka in en list, lång kniv eller liknande i springan under den yttre hissdörren och skjuta till innerdörren.

Hissen kan också stanna på grund av att det elektriska säkerhetsskyddet löst ut. Kontakta någon i styrelsen för att höra om man ska försöka återställa detta.

Föreningen har avtal om hisservice med ITK AB. Kontakta dem på telefon 08-564 350 10 om felanmälan ändå måste ska göras, och styrelsen inte kan nås.

Felanmälan teve

Om bilen på din teve är dålig kan du först höra efter med grannarna om de har samma problem. Om ni har samma problem ligger felet troligen hos ComHem. Om du anmäler fel till ComHem som ComHem inte ansvarar för tar ComHem betalt för sin felsökning.